Maasi. KrishnaMurthy M.A.B.L.M.B.A 

Secretary,
Adhyathmika Kshethram

Contact Us

Office Address:

Secretary,
Adhyathmika Kshethram,
Krishna Sai Nagar,
Near Dr,P.M.I.R.I.T.C,
Vedhanthapura Agraharam(Panchayath),
Avilala(Post),
Tirupati-517507.
Andhra Pradesh-India
Cell:+91—9247125404

Website : www.adhyathmikakshethram.org
Email : maasikrishnamoorthy@adhyathmikakshethram.org

Secretary

  • Maasi. Krishna Murthy M.A.B.L.M.B.A
    (Advocate, Correspondent of Dr.P.M.R.I.T.C. Tirupati)
  • Secretary,
  • Adhyathmika Kshethram,
  • Tirupati -517507- Cell:+91-9247125404

Email: maasikrishnamoorthy@adhyathmikakshethram.org

Tell About Us to Your friend

Dear Great Hearter,

Kindly tell your friends about the work we do and how they help to Us


“Gajaturaga Shasram Gokulam Kotidhanam-Kanakarajita Patram Medhinee Sagarantham Vubhayakula Visuddham Koti Kanya Pradanam-Nahi nahi Bahudhanam Annadhanam Samanam”